SURIYAPOWER CO.,LTD

HITACHI รอกสลิงไฟฟ้า

รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ HITACHI (Hitachi Hoist Series) รอกสลิงไฟฟ้า ของฮิตาชิ มีให้เลือกหลายแบบหลายขนาด ดังนี้1.รอกโซ่ไฟฟ้าฮิตาชิ รุ่น S Series มีขนาด 1/4 - 3 ตัน (เลือกไฟฟ้าได้ ขนาด 220 หรือ 380 โวลต์)2.รอกโซ่ไฟฟ้าฮิตาชิ รุ่น F Series มีขนาด 1-15 ตัน3.รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ รุ่น Standard Headroom Type Hoist4.รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิแบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Rope Hoist V Seriesมีหลายรุ่นให้เลือกดังนี้1/4 SSH2 , 1/2 SSH2 , 1 SHI , 1/4 SH2 , 1/2 SH2 , 1 SH , 1 FH , 2 SH , 2 FH , 3 FH , 5 FH ,1 SH + 1 ST , 2 SH + 2 ST , 2 FH + 2 ST , 3 FH + 3 ST , 5 FH +5 ET1 AM , 2 AM , 3 AM , 5 M , 1 AM-T , 2 AM - T , 3 AM - T , 5M-T , 1 HAM , 2 HAM , 3 HAM
แสดง 1-11 จาก 11 รายการ