SURIYAPOWER CO.,LTD

EBARA PUMP ปั๊มน้ำเอบาร่า

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA เป็นปั๊มน้ำของประเทศอิตาลี Italy ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานทั้วไป และ ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในงานเกษตร งานชลประทาน สูบจ่ายน้ำ บำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ซึ่งมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดตามลักษณะการใช้งาน ปั๊มน้ำ EBARA มีให้เลือกหลายรุ่น อาทิเช่น JESX-JEX , CDX , DWC , 3M , DWO , 3LSF , 2CDX , EVM , ENR , SKA , 40DVS , 50DVS , 80DVS , PRA , CMR , CMA , CMB , CMD , COMPACT , CDA , AGA , LPS , JESSM , RIGHT , JEX , 3D , 3M , MD , 3LSF , FHSA , GSGA
แสดง 1-12 จาก 325 รายการ