SURIYAPOWER CO.,LTD

EBARA PUMP ปั๊มน้ำเอบาร่า

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA เป็นปั๊มน้ำของประเทศอิตาลี Italy ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานทั้วไป และ ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในงานเกษตร งานชลประทาน สูบจ่ายน้ำ บำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ซึ่งมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดตามลักษณะการใช้งาน ปั๊มน้ำ EBARA มีให้เลือกหลายรุ่น อาทิเช่น JESX-JEX , CDX , DWC , 3M , DWO , 3LSF , 2CDX , EVM , ENR, SKA,40DVS,50DVS,80DVS,PRA,CMR,CMA,CMB,CMD,COMPACT,CDA,AGA,LPS,JESSM,RIGHT,
JEX,3D,3M,MD,3LSF,FHSA,GSGA
แสดง 1-12 จาก 326 รายการ