www.suriyapowers.com
SURIYAPOWER CO.,LTD

HITACHI ฮิตาชิ รอกโซ่ไฟฟ้า

รอกโซ่ไฟฟ้า ฮิตาชิ HITACHI  (ELECTRIC CHAIN HOIST) รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า ของฮิตาชิ มีให้เลือกหลายแบบหลายขนาด ดังนี้

1.รอกโซ่ไฟฟ้าฮิตาชิ รุ่น S Series มีขนาด 1/4 - 3 ตัน (เลือกไฟฟ้าได้ ขนาด 220 หรือ 380 โวลต์)

2.รอกโซ่ไฟฟ้าฮิตาชิ รุ่น F Series มีขนาด 1-15 ตัน

3.รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ รุ่น Standard Headroom Type Hoist

4.รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิแบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Rope Hoist V Series

มีหลายรุ่นให้เลือกดังนี้

1/4 SSH2 , 1/2 SSH2 , 1 SHI , 1/4 SH2 , 1/2 SH2 , 1 SH , 1 FH , 2 SH , 2 FH , 3 FH , 5 FH ,

1 SH + 1 ST , 2 SH + 2 ST , 2 FH + 2 ST , 3 FH + 3 ST , 5 FH +5 ET

1 AM , 2 AM , 3 AM , 5 M , 1 AM-T , 2 AM - T , 3 AM - T , 5M-T , 1 HAM , 2 HAM , 3 HAM

แสดง 1-12 จาก 16 รายการ