SURIYAPOWER CO.,LTD

FUSHENG ปั๊มลมฟูเซง

ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng Air Compressor แบบลูกสูบ มีให้เลือก 2 แบบ คือ รุ่น แรงดันปกติ กับ แรงดันสูง
ปั๊มลมรุ่นแรงดันปกติ Single Stage (ทำงาน 1 จังหวะ)
1.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น D1-60 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 1/2 แรงม้าถัง 60 ลิตร)
2.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น D2-70 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 1 แรงม้าถัง 70 ลิตร)
3.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น D3-105 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 2 แรงม้าถัง 105 ลิตร)
4.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น D4-155 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 3 แรงม้าถัง 155 ลิตร)
5.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น VA65-105 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 1 แรงม้าถัง 105 ลิตร)
6.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น TA65-105 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 2 แรงม้าถัง 105 ลิตร)
7.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น VA80-105 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 3 แรงม้าถัง 105 ลิตร)
8.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น VA80-155 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 3 แรงม้าถัง 155 ลิตร)
9.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น VA80-245 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 3 แรงม้าถัง 245 ลิตร)
10.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น TA80-155 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 5 แรงม้าถัง 155 ลิตร)
11.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น TA80-245 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 5 แรงม้าถัง 245 ลิตร)
12.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น TA80-304 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 5 แรงม้าถัง 304 ลิตร)
13.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น VA100-245 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 7.5 แรงม้าถัง 245 ลิตร)
14.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น VA100-304 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 7.5 แรงม้าถัง 304 ลิตร)
15.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น TA100-304 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 10 แรงม้าถัง 304 ลิตร)
16.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น TA100-500 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 10 แรงม้าถัง 500 ลิตร)
17.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น TA120-304 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 15 แรงม้าถัง 304 ลิตร)
18.ปั๊มลมฟูเช็ง Fu Sheng รุ่น TA120-500 (ปั๊มลมฟูเช็ง ขนาด 15 แรงม้าถัง 500 ลิตร)
แสดง 1-12 จาก 23 รายการ