SURIYAPOWER CO.,LTD

D.I.T. AIR DRYER Evaporator

AIR DRYER D.I.T.แอร์ดรายเออร์ เครื่องทำลมแห้ง เนื่องจากปั๊มลมที่ผลิดลมออกมานั้นจะเกิดการควบแน่นของอากาศ เป็นผลให้เกิดการกลั่นตัวเป็นน้ำ หมายถึง ลมที่ผลิตออกมาจะมีน้ำและความชื้นปนอยู่ ซึ่งการใช้งานของเครื่องจักรทั่วไป ไม่ต้องการให้มีน้ำ,ความชื้น,ละอองน้ำ ปะปนมากับลม ซึ่ง การกรองด้วยชุดกรองลมทั่วไป ไม่สามารถขจัดน้ำออกไปได้หมด จึงต้องมีการใช้ AIR DRYER เพื่อกำจัดน้ำ และ ความชื้นออกจากลม 
มีให้เลือกมากมาย หลายรุ่น
แสดง 1-12 จาก 56 รายการ