SURIYAPOWER CO.,LTD

Mitsubishi Pump ปั๊มน้ำมิตซูบิชิ

MITSUBISHI PUMP ปั๊มน้ำทุกประเภท ผลิตโดยโรงงานในประเทศไทย ทนเกินคาด มาตราฐานเกินคุ้ม มีให้เลือกมากมาย ตามการใช้งานของลูกค้า ดังนี้
  • ใช้งานการเกษตร
  • ใช้งานก่อสร้าง
  • งานดูดโคลน เศษไม้
  • งานบำบัดน้ำเสีย
  • เรือนปั้ม เหล็กหล่อ
  • งานสูบของเหลว
  • ปั๊มหอยโข่ง เหล็กหล่อ
  • ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส
  • ปั๊มน้ำสะอาด ที่อยู่อาศัยแสดง 1-12 จาก 68 รายการ