SURIYAPOWER CO.,LTD

PUMA พูม่า ปั๊มลมแรงดันสูง Two Stage

PUMA ปั๊มลมแบบลูกสูบ ชนิดแรงดันสูง 10-16 KG. เป็นปั๊มลมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อผู้ใช้งานแบบแรงดันสูงๆ
สุดยอดเทคโนโลยี ชั้นสูงของพูม่า
โดยมีให้เลือก รุ่น  TPP-30 / TPP-50 /TPP-75 /TPP-100 /TPP-150 /TPP-300
แสดง 1-6 จาก 6 รายการ