SURIYAPOWER CO.,LTD

TSURUMI TRN เครื่องเติมอากาศในน้ำ ซูรูมิ

TSURUMI TRN Series

เครื่องเติมอากาศในน้ำ ซูรูมิ Submersible Aerator

เครื่องเติมอากาศในน้ำ TSURUMI Model TRN Series เป็นเครื่องเติมอากาศที่ออกแบบมาเพื่อการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยใบพัดกึ่งเปิด ออกแบบมาพิเศษ สร้างแรงดันรอบใบพัดและดึงอากาศจากเหนือผิวน้ำ อากาศจะถูกผสมกับน้ำในเครื่องเติมอากาศ TSURUMI Model TRN Series โดยทำให้เป็นฟองอากาศขนาดเล็กปล่อยไหลเวียนออกมาพร้อมกับแรงดันน้ำหลายทิศทางตามเส้นรอบวง เกิดการสลายตัวของออกซิเจนในน้ำ ทำให้การเติมอากาศและการเพิ่มปริมาณออกซิเจนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแสดง 1-10 จาก 10 รายการ